Norwegian Lyric:
Det går en vind över vindens ängar
det fladdrar till i en tyllgardin
Och jag ska skriva en sommarvisa
med sol och blomdoft i melodin
Jag ville sjunga om Katarina
till träklangsflöjter och alcymbal
men vindens toner blir sommarns sånger
jag bara lyssnar i björklövssal
Det går en vind över vindens ängar
det fladdrar till i en tyllgardin
Och jag ska skriva en sommarvisa
med sol och blomdoft i melodin
Det går en flicka i aspelunden
jag har ett gulnat fotografi
Med åren blev hon en dröm, en saga
en ensam vandrares sympati
Jag ville skriva en liten visa
där ögonblick blir till evighet
Men ord blir stumma och toner döva
och visans tanke blir hemlighet
Det bliver en hemlighet
Det går en vind över vindens ängar
det fladdrar till i en tyllgardin
Och jag ska skriva en sommarvisa
med sol och blomdoft i melodin


---------***---------


English Translation
Special thanks: eddott @ Youtube

There goes a wind over the wind's meadows
a curtain flaps
And I will write a summer song
with sun and smell of flowers in the melody
I wanted to sing about Katarina
to the ring of wooden flutes and alder cymbals
but the tones of the wind becomes the summer's songs
I only listen in a hall of birch leaves
There goes a wind over the wind's meadows
a curtain flaps
And I will write a summer song
with sun and smell of flowers in the melody
There goes a girl in the aspen grove
I've got a yellowed photography
With the years she became a dream, a fairy tales
a lonely rambler's sympathy
I wanted to write a small song
in which moments become eternal
But words are dumb and tone deaf
and the thought of the song a secret
It's a secret
There goes a wind over the wind's meadows
a curtain flaps
And I will write a summer song
with sun and smell of flowers in the melody


---------***---------


Vietnamese Translation
By Khanhlynk_KFC

Có cơn gió lướt qua đồng cỏ đại ngàn
thổi tấm rèm cửa đăng ten bay phần phật
Nếu tôi viết một khúc ca về mùa hạ
Trong giai điệu từ vầng thái dương và hương thơm của muôn sắc hoa
Tôi muốn hát tình ca đó cho Catherine
Ngân nga trên cây sáo trúc cùng tiếng đệm chũm choẹ
Chỉ là giai điệu của gió đưa chúng trở thành bản tình ca mùa hạ
Hãy lắng nghe rừng lá bạch dương
Có cơn gió lướt qua đồng cỏ đại ngàn
thổi tấm rèm cửa đăng ten bay phần phật
Nếu tôi viết một khúc ca về mùa hạ
Trong giai điệu từ vầng thái dương và hương thơm của muôn sắc hoa
Có người thiếu nữ trong khu rừng đầy cây dương lá rung rinh
Tôi đã chụp được bức hoạ nhuộm sắc vàng ấy
Theo năm tháng, nàng như giấc mộng, như câu chuyện thần tiên
như người thơ thẩn rong chơi lẻ loi đầy thương cảm
Tôi muốn viết một khúc ca nhỏ bé
chứa đựng những khoảnh khắc vĩnh cửu này
Nhưng bao từ ngữ và nhịp điệu không thể cất lời
Nên bao nghĩ suy của khúc ca vẫn còn là một bí mật
Nó sẽ là một bí mật
Có cơn gió lướt qua đồng cỏ đại ngàn
thổi tấm rèm cửa đăng ten bay phần phật
Và tôi viết một khúc ca về mùa hạ
Trong giai điệu từ vầng thái dương và hương thơm của muôn sắc hoa