Here's the lyrics for Carrie Underwood's hit country song, Little Toy Guns in Japanese.

クローゼットの中に、コート間で
彼女はそのハート型ロケットへの開催しました
家族完璧を見つめ
しかし、それはかなり絵今夜ではありません
ママとパパはそれを停止されません
蛇口のドロップで応戦」
壊滅的な壁を切り取ります
彼女は銃撃戦に巻き込まれています

耳の上に手を置きます
涙を流しながら話し始めます
彼女は祈っています、と言っています。

私は言葉が少しおもちゃの銃のようだったらいいのに
いいえ刺さなし、傷つけ誰、ちょうどバンバン
あなたの舌をロールオフ(私は言葉が少しおもちゃの銃のようだったらいいのに)
うん、煙、何の弾丸ありません
あなたはそれを引くトリガーからのキックが、痛みは、損傷は行われません
(私は言葉が少しおもちゃの銃のようだったらいいのに)
そして、ちょうどバンバンは、あなたの舌をロールオフ
(私は言葉が少しおもちゃの銃のようだったらいいのに)

手を振って白い旗があったことを望みます
それとも、彼らは両方だったことだけ偽造
そして、それは彼らが遊んでいただけのゲームでした
シューティングカウボーイのように
前庭にプラスチック製の拳銃を残します
スコアカードを捨てます
そして、ちょうどすべてのノイズをオフにします。

私は言葉が少しおもちゃの銃のようだったらいいのに
いいえ刺さなし、傷つけ誰、ちょうどバンバン
あなたの舌をロールオフ(私は言葉が少しおもちゃの銃のようだったらいいのに)
うん、煙、何の弾丸ありません
あなたはそれを引くトリガーからのキックが、痛みは、損傷は行われません
(私は言葉が少しおもちゃの銃のようだったらいいのに)
そして、ちょうどバンバンは、あなたの舌をロールオフ
(私は言葉が少しおもちゃの銃のようだったらいいのに)

ああ、私は、彼らがナイフのようカットしていませんでした希望します
私は、彼らが内部であなたを壊していない希望します
私は、ええ、彼らはあなたが実行したい作る強打強打しなかった希望します

小さなおもちゃ銃のように
いいえ刺さなし、傷つけ誰、ちょうどバンバン
あなたの舌をロールオフ(私は言葉が少しおもちゃの銃のようだったらいいのに)
うん、煙、何の弾丸ありません
あなたはそれを引くトリガーからのショットが、痛みは、損傷は行われません
(私は言葉が少しおもちゃの銃のようだったらいいのに)
そして、ちょうどバンバンは、あなたの舌をロールオフ
(私は言葉が少しおもちゃの銃のようだったらいいのに)

ああ小さなおもちゃ銃のような

Kurōzetto no naka ni, kōto-kan de kanojo wa sono hāto-gata roketto e no kaisai shimashita kazoku kanpeki o mitsume shikashi, sore wa kanari e kon'yade wa arimasen mama to papa wa sore o teishi sa remasen jaguchi no doroppu de ōsen' kaimetsu-tekina kabe o kiritorimasu kanojo wa jūgeki-sen ni makikoma rete imasu

Mimi no ue ni te o okimasu namida o nagashinagara hanashi hajimemasu kanojo wa inotte imasu, to itte imasu.

Watashi wa kotoba ga sukoshi omocha no jū no yōdattara īnoni īe sasanashi, kizutsuke dare, chōdo banban anata no shita o rōruofu (watashi wa kotoba ga sukoshi omocha no jū no yōdattara īnoni) un, kemuri, nani no dangan arimasen anata wa sore o hiku torigā kara no kikku ga, itami wa, sonshō wa okonawa remasen (watashi wa kotoba ga sukoshi omocha no jū no yōdattara īnoni) soshite, chōdo banban wa, anata no shita o rōruofu (watashi wa kotoba ga sukoshi omocha no jū no yōdattara īnoni)

Te o futte shiroi hata ga atta koto o nozomimasu soretomo, karera wa ryōhōdatta koto dake gizō soshite, sore wa karera ga asonde itadake no gēmudeshita shūtingukaubōi no yō ni zentei ni purasuchikku-sei no kenjū o nokoshimasu sukoakādo o sutemasu soshite, chōdo subete no noizu o ofu ni shimasu.

Watashi wa kotoba ga sukoshi omocha no jū no yōdattara īnoni īe sasanashi, kizutsuke dare, chōdo banban anata no shita o rōruofu (watashi wa kotoba ga sukoshi omocha no jū no yōdattara īnoni) un, kemuri, nani no dangan arimasen anata wa sore o hiku torigā kara no kikku ga, itami wa, sonshō wa okonawa remasen (watashi wa kotoba ga sukoshi omocha no jū no yōdattara īnoni) soshite, chōdo banban wa, anata no shita o rōruofu (watashi wa kotoba ga sukoshi omocha no jū no yōdattara īnoni)

Ā, watashi wa, karera ga naifu no yō katto shite imasendeshita kibō shimasu watashi wa, karera ga naibu de anata o kowashite inai kibō shimasu watashi wa, ē, karera wa anata ga jikkō shitai tsukuru kyōda kyōda shinakatta kibō shimasu

Chīsana omocha jū no yō ni īe sasanashi, kizutsuke dare, chōdo banban anata no shita o rōruofu (watashi wa kotoba ga sukoshi omocha no jū no yōdattara īnoni) un, kemuri, nani no dangan arimasen anata wa sore o hiku torigā kara no shotto ga, itami wa, sonshō wa okonawa remasen (watashi wa kotoba ga sukoshi omocha no jū no yōdattara īnoni) soshite, chōdo banban wa, anata no shita o rōruofu (watashi wa kotoba ga sukoshi omocha no jū no yōdattara īnoni)

Ā chīsana omocha jū no yōna