Alvin:Where's Simon?
Simon:*to girl*So...do you love me?
Theodore:Simon's Got A Girlfriend Simon's Got A Girlfriend Simon's Got A Girlfriend Simon's Got A Girlfriend Simon's Got A Girlfriend Simon's Got A Girlfriend Simon's Got A Girlfriend Simon's Got A Girlfriend
Alvin: Ha-ha-ha-ha-ha Ha-ha-ha-ha-ha Ha-ha-ha-ha-ha Ha-ha-ha-ha-ha Ha-ha-ha-ha-ha Ha-ha-ha-ha-ha Ha-ha-ha-ha-ha Ha-ha-ha-ha-ha Ha-ha-ha-ha-ha Ha-ha-ha-ha-ha Ha-ha-ha-ha-ha Ha-ha-ha-ha-ha Ha-ha-ha-ha-ha Ha-ha-ha-ha-ha
Simon: That's it! I quit
Alvin:Simon? Are you awake?
Simon:No!
Theodore:So... is that a no?
[Simon throws Alvin & Theodore out the door]
Alvin and Theodore:Whoa... oh... oh...


Simon:Alvin,I'm gonna kill you!
Alvin:NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!
Theodore: i want cheeseballs
Simon:Don't make a mess
Alvin:sorry for making fun of you
Simon:group hug!

*chipmunks hug*

The End